Vés al contingut

La universitat de tots

1.1.1.Política de qualitat i 3.2.1.Mapa de Processos

Compartir en:

1.1.1.Política de qualitat i 3.2.1.Mapa de Processos

 

Declaració de Política de qualitat (Curs 2018-2019)

La política del Centre Associat de la UNED de les Illes Balears i de les Aules, respecte a la qualitat, és la de subministrar el servei de formació acadèmica d’acord amb els requisits establerts pel Patronat, les directrius metodològiques de la seu central de la UNED, les necessitats dels nostres estudiants i les demandes de la societat, sense acceptar cap compromís que pugui afectar la qualitat d’aquest servei.

Per això, la Direcció del Centre es compromet a complir aquesta Política de Qualitat, l’objecte final és l’aplicació del Sistema de Gestió de la Qualitat del Centre, per tal d’implantar una política de millora contínua en el mateix.

De la mateixa manera, es compromet a garantir que es respectin, per totes les persones que integren el Centre, les disposicions descrites en el manual de qualitat de centres associats de la UNED.

Amb aquesta finalitat, la Direcció del Centre realitzarà de forma periòdica l’avaluació de l’aplicació i l’eficàcia d’aquestes disposicions.

A més, la Direcció del Centre, dins d’aquest marc de qualitat, assumeix el foment de la responsabilitat social, aprenentatge, cooperació, igualtat i respecte amb tots els membres de la comunitat universitària per tal que s’assoleixin tots els objectius marcats i que els nostres estudiants i la societat rebin la millora atenció i servei per part nostra.

María Esperanza Pons Juan

Directora del Centre Associat UNED-Les Illes Balears

3.2.1.MapaProcesosLesIllesBalears2017-2018
InformeCertificaciodefinitivoLesillesBalearsNivellConsolidació