Vés al contingut

La universitat de tots

Junta Rectora

Compartir en:

Junta Rectora

La composició de la Junta Rectora aquesta constituïda, de conformitat amb l’article 2 del Reial decret 1317/1995, de 21 de juliol, pels següents 16 membres amb dret a vot:

3- representants del Consell de Mallorca.
2- representants del Consell de Menorca
2- representants del Consell d’Eivissa.
5- representants de la UNED.
1- representant de l’alumnat del Centre Associat de la UNED als Illes Balears, que té la representació conjunta de Mallorca, Menorca i Eivissa.
Dos representants, de les illes que no siguin la de la residència de primer, amb veu, però sense vot.
1- El director del Centre Associat de la UNED als Illes Balears.
1- El representant del personal d’administració i serveis del Centre Associat de la UNED als Illes Balears.
El secretari de la Junta Rectora, amb veu, però sense vot.
Els Coordinadors de les illes, amb veu, però sense vot.

Els membres actuals de la junta rectora són els següents:

Presidenta
Sra. Antònia Roca BellinfanteVicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni Consell de Mallorca
Vicepresidentes
Sr. Joan Pons Torres

Conseller de Cultura, Educació, Joventut i EsportsConsell de Menorca
Sra. Sara Ramón Roselló

Vicepresidenta segunda y consejera ejecutiva del Departamento de Cultura, Educación y Patrimonio
Consell d'Eivissa
Vocales
Sr. Ramón Francisco Martín Gordon
Director Insular de PatrimoniConsell de Mallorca
Sr. Bernat Vallori Mairata
Conseller electeConsell de Mallorca
Sr. Tiago Reurer Morlá
Director insular de Educació, Cultura i PatrimoniConsell de Menorca
Sr. Miquel Costa TurDirector Insular de Cultura i PatrimoniConsell d'Eivissa
UNED
Ricardo Mairal Usón
Rector Magnífico UNEDUNED Madrid
Jesús De Andrés Sanz
Vicerrector Centros Asociados UNED
UNED Madrid
Estudiantes
Sra. Alicia Navarro Martínez
Delegada Estudiantes CA UNED IllesBalears
UNED Baleares
Delegado de estudiantes Menorca
Aula Menorca
Delegado de estudiantes Ibiza
Aula Ibiza
Centro
Sra. Judit Vega Avelaira

Directora de CA UNED Illes Balears
UNED Baleares
Sr. Santiago Alcázar NavarroRepresentante Profesores Tutores Illes Balears
UNED Baleares
Sra. Eugenia López García
Representante P.A.S. Illes Balears
UNED Baleares
Sra. Isabel Maciel Torres
Coordinadora UNED Illes Balears-Eivissa
UNED Baleares
Sr. Joan Rossello MasCoordinador UNED Illes Balears-Menorca
UNED Baleares
F. Javier Franconetti ManchadoSecretario CA UNED Illes Balears
UNED Baleares
Suplentes