Vés al contingut

La universitat de tots

Presentació

Compartir en:

Presentació

Uned Illes Balears
CENTRE ASSOCIAT DE LA UNED EN LES ILLES BALEARS

Hem de recordar que la iniciativa de la creació del Centre Associat sorgeix dels propis alumnes . Les primeres gestions que es van realitzar per crear aquest centre el van desenvolupar una representació d’uns 90 alumnes residents a les illes en els anys 1974 i 1975 que havien de desplaçar-se a Barcelona per fer els exàmens presencials . Al maig de 1975 es desplaça a Palma el primer tribunal de la UNED seu central a examinar als alumnes residents a les illes a l’Estudi General Lul·lià .

La creació del Centre Associat de la UNED a les Balears va sorgir per la pressió dels estudiants a l’Estudi General Lul·lià i al Patronat Econòmic d’Estudis Universitaris Superiors de Balears qui van arribar a un acord , per unanimitat com consta en acta de 12 gener 1977 , per promocionar i patrocinar conjuntament un centre autonòmic de la Universitat Nacional d’Educació a Distància . Entre d’altres, va col·laborar activament en la creació d’aquest Centre Associat el Sr Francesc de Borja Moll com a membre de l’esmentat Patronat.

A la fi de 1976 es crea el primer Patronat del Centre Associat a Balears entre les esmentades institucions i la UNED presidit per l’Excm. Sr. Jeroni Albertí. Al següent any, per ordre ministerial d’1 de desembre de 1977 es va crea oficialment aquest Centre Associat de la UNED.

El primer curs acadèmic , el centre va estar dirigit pel Sr Álvaro Santamaría , va tenir 409 alumnes , en tretze titulacions universitàries, amb un pressupost tres milions de pessetes, que va comptar inicialment amb vuit professors, per ampliar-se a cinc en breu temps.

El caràcter insular d’aquesta comunitat autònoma va motivar la creació de dues extensions: una a Menorca (1978) i una altra a Eivissa (1982) . En 1983, per adequar l’estructura del Patronat a l’estructura política autonòmica de les Illes Balears (Govern Autonòmic i un Consell insular per a Mallorca , Menorca i Eivissa – Formentera ), la presidència passa de la Diputació Provincial al president de la Institució pre autonòmica , fins que , després d’un acord , els Consells Insulars es responsabilitzen del Patronat del Centre i de la seva Presidència.

La direcció del Centre Associat ha estat assumida al llarg d’aquests 35 anys pel Sr. Álvaro de Santamaría,  Sr. Miquel Ferrer, Sr. Pedro Talledo, Sr. Rafael Pons de Jaulin , Sra. María José Rubio, Sr. Antonio Martínez .

Des de la seva creació la UNED a Mallorca ha tingut diferents emplaçaments. En primer lloc es va establir a l’Estudi General Lul·lià. L’increment del nombre d’alumnes va motivar la recerca d’una nova seu. El 1982 es van llogar les dependències d’un convent (C / Pietat), ubicat molt a prop de l’Hospital General que, amb el pas dels anys, també van resultar insuficients. En 1998 l’Ajuntament de Palma va cedir al Patronat de la UNED les instal·lacions de l’edifici Guillem Mesquida situat al Camí Roig de Sa Indioteria al costat del Polígon de Son Castelló. Després de realitzar una profunda reforma a l’edifici Guillem Mesquida, al setembre de 1999 s’inicia en aquesta seu l’activitat docent amb una millora notable pel que fa a instal·lacions i equipament. El 2002 es realitza una primera ampliació, el 2007 un nou edifici de dues plantes equipat tecnològicament i el 2012 es construeix un saló d’actes per a una capacitat de més de cent quaranta persones, equipat tecnològicament amb els avenços més moderns de teconologia digital.

Actualment al conjunt de les illes el centre disposa de 193 professors tutors i 15 persones en l’àmbit tècnic.El Centre de la UNED a Balears oferta 27 graus, el curs d’accés a la universitat , màsters oficials, nombrosos cursos d’educació permanent i d’extensió universitària, disposa en el curs 2014-2015 de 14.770 estudiants en tota l’oferta educativa universitària de la UNED a les Illes, amb un increment respecte al curs significatiu.

Garantir la igualtat d’oportunitats és un dels objectius explícits d’aquesta universitat. La UNED ha possibilitat l’accés als estudis superiors a persones que no haurien pogut aconseguir per raons de renda, pel seu lloc de residència o per qualsevol altra dificultat .

La UNED ha potenciat molt especialment la incorporació de la dona a la universitat i al mercat de treball, pel fet que sempre ha estat majoria en l’alumnat, sent actualment del 56%.

L’altre gran objectiu també es va complint : els seus llistats de matrícules es nodreixen de persones que alternen la seva jornada laboral amb la seva formació universitària. Els seus programes es converteixen en la segona oportunitat per a molts ciutadans àvids de saber que , en el seu moment, per diferents raons, no van accedir a l’ensenyament superior convencional.

En l’actualitat dues bones pràctiques d’organització i gestió del Centre, premiades pel Consell Social de la UNED, mereixen ser citades : INTERNET EN DIRECTE A L’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA , activitat que permet que les persones puguin rebre formació no reglada acreditable des de casa a directe i ara també en diferit ; i INTERNET: CLASSES TUTORIES A LA CARTA, amb el desenvolupament de les classes tutories, en el 100 % de les titulacions de Grau i en el Curs d’Accés , en les diferents modalitats: presencial , per internet a directe i per internet en diferit , amb la seguretat contrastada que és una causa molt significativa per la qual el centre hagi incrementat el nombre d’estudiants recentment: la persona que s’incorpora al centre sap que podrà obtenir el suport tutorial en qualsevol moment independentment del seu lloc de residència i de les seves diferents obligacions .

Les dades de matrícula dels cursos d’estiu i d’Extensió universitària són espectaculars: més de 2500 en els d’estiu i prop de 9000 en els d’Extensió. La presència, cada vegada més gran, de col·lectius professionals justifiquen aquests resultats.
L’últim any la taxa d’èxit en els Graus ha arribat al 82%, 1,3 punts per sobre de la mitjana nacional.

En el curs acadèmic 2014-2015 els enregistraments de més de 6700 classes tutories dels Graus, han disposat de més de 715.000 visites; els enregistraments del curs accés han estat visualitzades més de 170.000 vegades. Uns valors inimaginables quan vam iniciar aquesta nova metodologia fa cinc cursos acadèmics.

L’esforç, dedicació i organització realitzat pel professorat i el personal del tot el centre de manera col·laborativa i coordinada (Mallorca, Menorca i Eivissa) en donar aquest servei a la comunitat universitària. Tots ens hem de sentir orgullosos de la feina ben feta i dels fruits obtinguts.

Miguel Ángel Vázquez

Director CA UNED Les Illes Balears