Vés al contingut

La universitat de tots

Horaris pràctiques de laboratori i d’informàtica

Compartir en:

Horaris pràctiques de laboratori i d’informàtica

CALENDARI DE LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI I DE LES PRÀCTIQUES D’INFORMÀTICA DEL CENTRE DE LA UNED BALEARS. curs 2017-2018
Les pràctiques es desenvolupen en les instal·lacions del Centre de la UNED a Palma de Mallorca
Els estudiants interessats s’han d’inscriure mitjançant el formulari online disponible al menú d’aquesta pàgina, ABANS DEL 12 DE NOVEMBRE de 2017.

Els estudiants que resideixen a Menorca, Eivissa i Formentera podran sol · licitar ajudes al desplaçament a Mallorca a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. Cal matricular-se de, almenys, 42 ECTS.

Si resideix fora de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears indiqui-ho en l’apartat d’observacions en la sol·licitud d’inscripció.

Prácticas laboratorio Grado en Ciencias Ambientales/Pràctiques laboratori Grau en Ciències Ambientals
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61011012
Geología I/Geologia I11
S.Martín3 nov
4 nov
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16.30-20.30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011029
Biología I/ Biologia I11
M.Carbonell17 nov
18 nov
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-20:30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011041Bases Físicas del medio ambiente/ Bases físiques del medi ambient11M.A.Vázquez15 dic
16 dic
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:00-21:00
9:00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
61012046
Ecología I /Ecologia I21
M.Boi10 nov
11 nov
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte

16:30-20:30
9:30-13:30

Laboratorio e informáticaConsultar Foro tutor.
6101203-Diversidad vegetal/Diversitat vegetal
21M.Carbonell23 nov
27 nov
Jueves/Dijous
Lunes/Dilluns
16:30-20:30
16:30-20:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61011064Geología II/Geologia II12S.Martín15 mar
16 mar
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16.30-20.30
9:30-13:30
InformáticaConsultar Foro tutor.
61011070Biología II/ Biologia II12M.Carbonell8 mar
9 mar
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte

16:30-20:30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011093Bases Químicas del medio ambiente/ Bases químiques del medi ambient12M.A.Vázquez22 mar
23 mar
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:00-21:00
9:00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61011101Sistemas de Información Geográfica12D.Ferrer6 mar
19 abr
10 may
Miércoles/Dimecres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
18:30-20:30 (online)
18:30-20:30
18:30-20:30
Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61012052Ecología II /Ecologia II22M.Boi23 feb
24 feb
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte

16:30-20:30
9:30-13:30
Informática
Consultar Foro tutor.
61012081Diversidad animal/Diversitat animal22M.Carbonell25 abr
26 abr
Jueves/Dijous
Viernes/Divendres
16:30-20:30
16:30-20:30
Laboratorio
Informática
Consultar Foro tutor.
61012112Bases de la ingeniería ambiental/Bases de l'enginyeria ambiental22J.Natta22 abr
23 abr
7 may
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Martes/Dimarts
16:30-20:30
16:30-20:30
16:30-20:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
61012069Técnicas instrumentales/Tècniques instrumentals22I.Cartón24 abr
8 may
Miércoles/Dimecres
Miércoles/Dimecres
16:30-21:30
16:30-21:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.

Prácticas laboratorio Grado en Física/Pràctiques laboratori Grau en Física
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones / Observacions
61041102Técnicas experimentales I/Tècniques experimentals I
12J.P. Rodríguez11 mar
12 mar
3 may
4 may
6 may
7 may
8 may
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Viernes/Divendres
Sabado/Dissabte
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Miércoles/Dimecres
16:30-21:30
16:30-21:30
9:00-13:00 y 16:30-21:30
9:00-13:00
9:00-13:00-16:30-21:30
9:00-13:00
9:00-13:00
Laboratorio
Consultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
61042099Técnicas experimentales II/Tècniques experimentals II
22J.P. Rodríguez11 mar
12 mar
3 may
4 may
6 may
7 may
8 may
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Viernes/Divendres
Sabado/Dissabte
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Miércoles/Dimecres
16:30-21:30
16:30-21:30
9:00-13:00 y 16:30-21:30
9:00-13:00
9:00-13:00-16:30-21:30
9:00-13:00
9:00-13:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.

Prácticas laboratorio Grado en Química/Pràctiques laboratori Grau en Química
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaobservaciones / Obsrvacions
61031109Geología/Geologia

11S.Martín24 nov
25 nov
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-18:30
16:30-20:30
9:00-13:00
LaboratorioConsultar foro tutor.
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaobservaciones / Obsrvacions
61031090Operaciones básicas en el laboratorio de Química/
Operacions bàsiques en el laboratori de Química


12J. Natta18 mar
19 mar
25 mar
26 mar
8 abr
9 abr
15 abr
16 abr
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
16:30-21:30
LaboratorioConsultar foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaobservaciones / Obsrvacions
6103211-Introducción a la experimentación en química física y química analítica/Introducció a l'experimentació en química física i química analítica22J. Natta18 mar
19 mar
25 mar
26 mar
8 abr
9 abr
15 abr
16 abr
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
16:30-21:30
61032103Introducción a la experimentación en química inorgánica y química orgánica/ Introducció a l'experimentació en química inorgànica i química orgànica22J. Natta18 mar
19 mar
25 mar
26 mar
8 abr
9 abr
15 abr
16 abr
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
Lunes/Dilluns
Martes/Dimarts
16:30-21:30
LaboratorioConsultar foro tutor.

Prácticas laboratorio Grados en Ingeniería: Mecánica, Electricidad, Electrónica industrial y automática, Tecnología industrial/Pràctiques laboratori Graus en Enginyeria: Mecànica, Electricitat, Electrònica industrial i automàtica, Tecnologia industrial
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaSala Web
68901016
Física I
11
M.A.Vázquez1 dic
2 dic
11 dic
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
Lunes/Dilluns (solo online 11 dic)
16.00-21.00
9.00-14.00
16.30-20.30 (solo online el 11 dic)
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901128
68901111
Fundamentos Químicos de la Ingeniería/Fonaments Químics de l'Enginyeria
11
M.A.Vázquez12 ene
13 ene
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16.00-21.00
9.00-14.00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68011044Expresión gráfica en ingeniería eléctrica/
Expressió gràfica en enginyeria elèctrica
11
V. Rey3 nov
17 nov
24 nov
15 dic
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
68021048Expresión gráfica en electrónica industrial/Expressió gràfica en electrònica industrial
11
V. Rey3 nov
17 nov
24 nov
15 dic
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
68901105Expresión gráfica y diseño asistido/Expressió gràfica i disseny assistit11V. Rey3 nov
17 nov
24 nov
15 dic
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
Viernes/Divendres
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
16.30-20.30
InformáticaConsultar Foro tutor.
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaSala Web
68901039Física II
12M.A.Vázquez22 abr
26 abr
27 abr
Lunes/Dilluns
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-20.30
16.00-21.00
9.00-14.00
Online
Laboratorio
Laboratorio
Consultar Foro tutor.
68901022Mecánica/Mecànica


12S.Alcázar23 feb
24 feb
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-21:30
9:00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901080Fundamentos de Informática/Fonaments d'Informàtica
12
A.Rivero13 mar
10 abr
25 abr
Miércoles/Dimecres
Miércoles/Dimecres
Jueves/Dijous
19:30-21:30
19:30-21:30
18:00-20:00 (solo online)
Informática
Webconferencia
IllesBalears-Fundamentos de Informatica 2024
Consultar Foro tutor.
68031070Fundamentos de ciencia de materiales I/Fonaments de ciència de materials I12
M.Ortiz24 abr
15 may
Miércoles/Dimecres
Miércoles/Dimecres
19:30-21:30
17:30-19:30
Informática
Webconferencia
IllesBalears-Fundamentos de Ciencia de Materiales I
Consultar Foro tutor.
68031087
Mecánica I/Mecànica I
12
F.Monserrat19 abr
20 abr
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-20:30
9:30-13:30
LaboratorioConsultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaSala Web
6890204-
68012049
Teoría de circuitos /Teoria de circuits
Teoría de circuitos I/Teoria de circuits I
22
S.Alcázar10 may
11 may
Viernes/Divendres
Sábado/Dissabte
16:30-21:30
9:00-14:00
LaboratorioConsultar Foro tutor.
68901097Fundamentos de informática/Fonaments d'informàtica22
A.Rivero13 mar
10 abr
25 abr
Miércoles/Dimecres
Miércoles/Dimecres
Jueves/Dijous
19:30-21:30
19:30-21:30
18:00-20:00 (solo online)
Informática
Webconferencia
IllesBalears-Fundamentos de Informatica 2024
Consultar Foro tutor.

Prácticas Grado en Ingeniería Informática , Grado en Ingeniería en Tecnología de la Información /Pràctiques Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Tecnologia de la Informació
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones/Observacions
71901020Fundamentos de Programación/Fonaments de programació (voluntarias/voluntàries)
11X.Torres25 novSábado/Dissabte9.30-11.30InformáticaConsultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
71902019Programación y Estructura de Datos Avanzadas/Programació i Estructura de Dades Avançades21X.Torres11 novSábado/Dissabte9.30-13.30Informática
Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones/Observacions
71901072Programación Orientada a Objetos/Programació Orientada a Objectes
12M.Piulats23 mar
20 abr
Sábado/Dissabte
Sábado/Dissabte
9:30-11:00
9:30-11:00
Online
TEAMS
Consultar Foro tutor.
71901043Estrategias de Programación y Estructura de Datos/Estratègies de Programació i Estructura de Dades
12X.Torres27 abrSábado/Dissabte9:30-11:30Informática
Webconferencia
IllesBalears-Estrategia de Programación y Estructura de Datos
Consultar Foro tutor.
71901089Autómatas, Gramáticas y Lenguajes /Autòmates, Gramàtiques i llenguatges
(voluntarias/voluntàries)
12X.Torres7 mar
14 mar
21 mar
11 abr
Jueves/Dijous
Jueves/Dijous
Jueves/Dijous
Jueves/Dijous
19:30-20:30
19:30-20:30
19:30-20:30
19:30-20:30
Aula 11
Webconferencia
IllesBalears-Autómatas, Gramáticas y Lenguajes 2024
Consultar Foro tutor.
Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesCurso/CursC/QProfesorado/ ProfessoratFecha/DataDía/DiaHoraAulaObservaciones/Observacions
71012024Teoría de los Lenguajes de Programación/Teoria dels Llenguatges de Programació
22H. Mimón23 marSábado/Dissabte11:30-13:30Informática
TEAMS
Consultar Foro tutor.