Vés al contingut

La universitat de tots

Física

Compartir en:

Física

 HORARIOS / HORARIS (2021/2022)

Grado en Física
Grau en  Física

Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Webconferencia
61041059Biología / Biologia
(Común Ambientales/Comú Ambientals)
1M. CarbonellMartes/ Dimarts
16.30
A.8
61041013Fundamentos de la física I /
Fonaments de la física I
1J.P. RodríguezJueves/Dijous

17.30
A.15
61041036Álgebra / Àlgebra1J.ParejaJueves/Dijous

18.30
A.Informática
6104102-Análisis matemático I /
Anàlisi matemàtic I
1M.TrujilloJueves/Dijous19.30A.10
61041042Química
1M.A.VázquezMartes/Dimarts
18.30A.8


Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Webconferencia
61041065Fundamentos de la física II /
Fonaments de la física II
2J.P. RodríguezJueves/Dijous17.30A.10
61041088Métodos matemáticos I /
Mètodes matemàtics I
2M. FernándezMartes/Dimarts17.30Ibiza/Eivissa
61041071Análisis matemático II /
Anàlisi matemàtic II

2P.SánchezMiércoles/Dimecres18.30A.12
61041094Física computacional I

2X.TorresLunes/dilluns


17.30T.5
61041102Técnicas experimentales I /
Tècniques experimentals I

2M.FernándezMartes/Dimarts16.30Ibiza/Eivissa

Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61042018Fundamentos física III / Fonaments física III1INTERCAMPUS
61042024Métodos matemáticos II / Mètodes matemàtics II1INTERCAMPUS
61042107Mecánica / Mecànica1INTERCAMPUS
61042030Electromagnetismo I/ Electromagnetisme I1INTERCAMPUS
61042047Física computacional II 1INTERCAMPUS

Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61042082Teoría de circuitos y electrónica / Teoria de circuits i electrònica2INTERCAMPUS
61042053Métodos matemáticos III / Mètodes matemàtics III2INTERCAMPUS
6104206-Vibraciones y ondas / Vibracions i ones2INTERCAMPUS
61042076Electromagnetismo II/Electromagnetisme II2INTERCAMPUS
61042099Técnicas experimentales II / Tècniques experimentals II2LABORATORIO/LABORATORI

Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61043012Métodos matemáticos IV/
Mètodes matemàtics IV
1INTERCAMPUS
61043029Termodinámica I/Termodinàmica I1INTERCAMPUS

61043035Física cuántica I/
Física quàntica I
1INTERCAMPUS
61043041Óptica I/
Òptica I
1INTERCAMPUS
61043058Mecánica teórica/
Mecànica teòrica
1INTERCAMPUS

Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61043093Electrodinámica clásica/ Electrodinàmica clàssica2INTERCAMPUS
61043064Termodinámica II/Termodinàmica II2INTERCAMPUS
61043070Física cuántica I/
Física quàntica I
2INTERCAMPUS
61043087Óptica II/
Òptica II
2INTERCAMPUS
61043101Técnicas experimentales III /
Tècniques experimentals III
2INTERCAMPUS

Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61044017Trabajo Fin de Grado / Treball Final GrauAnualINTERCAMPUS
61044023Física del Estado Solido / Física de l’Estat Sòlid1INTERCAMPUS
6104403-Física Nuclear y de Partículas /
Física Nuclear i de Partícules
1INTERCAMPUS
61044052Física de Fluidos/ Física de fluids1INTERCAMPUS
Optativas / Optatives1INTERCAMPUS

Cuarto curso/ Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSala Web
61044017Trabajo Fin de Grado / Treball Final GrauAnualINTERCAMPUS
61044046Mecánica Estadística / Mecànica Estadística2INTERCAMPUS
61044069Técnicas Experimentales IV /
Tècniques Experimentals IV
2INTERCAMPUS
Optativas / Optatives2INTERCAMPUS