Saltar al contenido

La universitat de tots

Grado en Física/Grau en Física

Compartir en:

Grado en Física/Grau en Física

RECURSOS

 HORARIOS / HORARIS (2023/2024)

Consultar horarios en AkademosWeb
AkademosWeb
Primer curso/curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSede
61041059Biología / Biologia
(Común Ambientales/Comú Ambientals)
1M. CarbonellMartes/ Dimarts
16.30
A.8Mallorca
6104102-Análisis matemático I /
Anàlisi matemàtic I
1J.de Font
(Ibiza/Eivissa)
Martes/Dimarts17.30A.4Ibiza/Eivissa
61041042Química
1MA. VázquezMartes/Dimarts18.30A.8Mallorca
61041013Fundamentos de la física I /
Fonaments de la física I
1J.P. RodríguezJueves/Dijous

17.30
A.15Mallorca
61041036Álgebra / Àlgebra1J.ParejaJueves/Dijous

18.30
A.InformáticaMallorca


Primer curso/curs - Segundo cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/QProfesorado/ ProfessoratDía/DiaHoraAulaSede
61041094Física computacional I2X.TorresLunes/dilluns17.30T.4Mallorca
61041088Métodos matemáticos I /
Mètodes matemàtics I
2C. MayolMiércoles/Dimecres16.30A.13Mallorca
61041102Técnicas experimentales I /
Tècniques experimentals I

2J.P. RodríguezJueves/Dijous16.30A.10Mallorca
61041065Fundamentos de la física II /
Fonaments de la física II
2J.P. RodríguezJueves/Dijous17.30A.10Mallorca
61041071Análisis matemático II /
Anàlisi matemàtic II

2M. de la RosaJueves/Dijous18.30A.13Mallorca

Segundo curso/Segon curs - Primer cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61042018Fundamentos física III / Fonaments física III1INTERCAMPUS
61042024Métodos matemáticos II / Mètodes matemàtics II1INTERCAMPUS
61042107Mecánica / Mecànica1INTERCAMPUS
61042030Electromagnetismo I/ Electromagnetisme I1INTERCAMPUS
61042047Física computacional II 1INTERCAMPUS

Segundo curso/Segon curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61042082Teoría de circuitos y electrónica / Teoria de circuits i electrònica2INTERCAMPUS
61042053Métodos matemáticos III / Mètodes matemàtics III2INTERCAMPUS
6104206-Vibraciones y ondas / Vibracions i ones2INTERCAMPUS
61042076Electromagnetismo II/Electromagnetisme II2INTERCAMPUS
61042099Técnicas experimentales II / Tècniques experimentals II2LABORATORIO/LABORATORI
J.P. Rodríguez

Tercer curso / curs - Primer Cuatrimestre/quatrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61043012Métodos matemáticos IV / Mètodes matemàtics IV1INTERCAMPUS
61043029Termodinámica I / Termodinàmica I1INTERCAMPUS
61043035Física cuántica I / Física quàntica I1INTERCAMPUS
61043041Óptica I / Òptica I1INTERCAMPUS
61043058Mecánica teórica / Mecànica teòrica1INTERCAMPUS

Tercer curso/curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61043093Electrodinámica clásica / Electrodinàmica clàssica2INTERCAMPUS
61043064Termodinámica II / Termodinàmica II2INTERCAMPUS
61043070Física cuántica I / Física quàntica I2INTERCAMPUS
61043087Óptica II / Òptica II2INTERCAMPUS
61043101Técnicas experimentales III / Tècniques experimentals III2INTERCAMPUS

Cuarto curso/Quart curs - Primer Cuatrimestre/quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61044017Trabajo Fin de Grado / Treball Final GrauAnualINTERCAMPUS
61044023Física del Estado Solido / Física de l’Estat Sòlid1INTERCAMPUS
6104403-Física Nuclear y de Partículas / Física Nuclear i de Partícules1INTERCAMPUS
61044052Física de Fluidos / Física de fluids1INTERCAMPUS
Optativas / Optatives1INTERCAMPUS

Cuarto curso/ Quart curs - Segundo Cuatrimestre/Segon quadrimestre
Código/CodiAsignaturas / AssignaturesC/Q
61044017Trabajo Fin de Grado / Treball Final GrauAnualINTERCAMPUS
61044046Mecánica Estadística / Mecànica Estadística2INTERCAMPUS
61044069Técnicas Experimentales IV / Tècniques Experimentals IV2INTERCAMPUS
Optativas / Optatives2INTERCAMPUS