Vés al contingut

La universitat de tots

Trabajo social / Treball social Menorca – Ibiza / Eivissa

Compartir en:

Trabajo social / Treball social Menorca – Ibiza / Eivissa

HORARIOS/HORARIS (2013/2014)
GRADO EN TRABAJO SOCIAL
GRAU EN TREBALL SOCIAL
Asignaturas / Assignatures
C/Q
Profesorado/ Professorat
Día/Dia
Hora
Aula
Sala Web
Primer curso/ Primer curs
Introducción a los servicios sociales/ Introducció als serveis socials

1

E. Madrigal

Martes/ Dimarts

19,30

Mallorca

A.13

Sala

TrabajoSocial1

Fundamentos de trabajo social / Fonaments de Treball Social

1

C. Vecina

Jueves/ Dijous

18,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Fundamentos de trabajo social / Fonaments de Treball Social

1

Sara Sintes

Viernes/

Divendres

17,30

Menorca

D

LesIllesBalears- Menorca-Ibiza-Trabajo Social

Derecho Civil: Persona y patrimonio / Dret Civil: Persona i patrimoni

1

S. Oliver

Jueves/ Dijous

20,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Estado Constitucional / Estat Constitucional

1

V. Ferrandis

Martes/ Dimarts

18,30

Mallorca

A.13

Sala

TrabajoSocial1

Orígenes y desarrollo del trabajo social/ Origens i desenvolupament del treball social

1

C. Vecina

Jueves/ Dijous

19,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Orígenes y desarrollo del trabajo social/ Origens i desenvolupament del treball social

1

Sara Sintes

Viernes/

Divendres

18,30

Mallorca

Menorca

D

LesIllesBalears- Menorca-Ibiza-Trabajo Social

Estado y sistemas de bienestar social/ Estat i sistemas de benestar social

1

E. Madrigal

Martes/ Dimarts

17,30

Mallorca

A.13

Sala

TrabajoSocial1

Sociología general / Sociologia general

2

A. Sastre

Martes/ Dimarts

18,30

Mallorca

T. 1

Sala

TrabajoSocial1

Sociología general / Sociologia general

2

Sara Sintes

Viernes/

Divendres

18,30

Menorca

D

LesIllesBalears- Menorca-Ibiza-Trabajo Social

Psicología del desarrollo/Psicologia del desemvolupament

2

J. García

Jueves/

Dijous

20,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Derecho Civil:Familia/Dret Civil: Família

2

S. Oliver

Jueves/

Dijous

19,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Métodos y técnicas de investigación I/Mètodes i tècniques d’investigacióI

2

C. Vecina

Jueves/

Dijous

18,30

Mallorca

A.15

Sala

TrabajoSocial1

Teoría del trabajo social con grupos/ Teoria del treball social amb grups

2

B. Ataún

Martes/

Dimarts

17,30

Mallorca

T.1

Sala

TrabajoSocial1

Mallorca: la clase se emite desde Mallorca / la classe s’emet des de Mallorca

Menorca: la clase se emite desde Menorca / la classe s’emet des de Menorca