20
JUN
2019

JORNADES INFORMATIVES DE GRAU I ACCÉS 25/45 ANYS. CURS 2019-2020

MALLORCA: dia 29 d’agost: Curs d’Accés a les 18:00 h; i Grau a les 19:00 h.
Calendari Jornades Informatives MALLORCA Curs 2019-20
MENORCA: dia 24 de juliol: Curs d’Accés a les 12:00 h; i de Grau a les 12:00 h.
EIVISSA: dia 8 de juliol: Accés a les 10:00 h., I Grau a les 11:30 h.
Calendari Seu d’Eivissa Jornades Informatives Curs 2019-20