Saltar al contenido

La universitat de tots

Compartir en:

GRADO EN FÍSICA Segundo cuatrimestre/ Segon quadrimestre

Fundamentos de la física II / Fonaments de la física II Código/Codi: 61041065
Centro: Mallorca
Profesorado: J.P. Rodríguez
Horario: Jueves/Dijous 17.30
Aula: A.10
Grabaciones/Gravacions
Semana 1 T1
Semana 2 T2
Semana 3 T3
Semana 4 T4
Semana 5 T5
Semana 6 T6
Semana 7 T7
Semana 8 T8
Semana 9 T9
Semana 10 T10
Semana 11 T11
Semana 12 T12
Métodos matemáticos I / Mètodes matemàtics I Código/Codi: 61041088
Centro: Mallorca
Profesorado: C. Mayol
Horario: Miércoles/Dimecres 16.30
Aula: A.13
Grabaciones/Gravacions
Semana 1 T1
Semana 2 T2
Semana 3 T3
Semana 4 T4
Semana 5 T5
Semana 6 T6
Semana 7 T7
Semana 8 T8
Semana 9 T9
Semana 10 T10
Semana 11 T11
Semana 12 T12
Análisis matemático II / Anàlisi matemàtic II Código/Codi: 61041071
Centro: Mallorca
Profesorado: M.de la Rosa
Horario: Jueves/Dijous 18.30
Aula: A.13
Grabaciones/Gravacions
Semana 1 T1
Semana 2 T2
Semana 3 T3
Semana 4 T4
Semana 5 T5
Semana 6 T6
Semana 7 T7
Semana 8 T8
Semana 9 T9
Semana 10 T10
Semana 11 T11
Semana 12 T12
Física computacional I Código/Codi: 61041094
Centro: Mallorca
Profesorado: X.Torres
Horario: Lunes 17.30
Aula: T.4
Grabaciones/Gravacions
Semana 1 T1
Semana 2 T2
Semana 3 T3
Semana 4 T4
Semana 5 T5
Semana 6 T6
Semana 7 T7
Semana 8 T8
Semana 9 T9
Semana 10 T10
Semana 11 T11
Semana 12 T12
Técnicas experimentales I / Tècniques experimentals I Código/Codi: 61041102
Centro: Mallorca
Profesorado: J.P. Rodríguez
Horario: Jueves/Dijous 16.30
Aula: A.10
Grabaciones/Gravacions
Semana 1 T1
Semana 2 T2
Semana 3 T3
Semana 4 T4
Semana 5 T5
Semana 6 T6
Semana 7 T7
Semana 8 T8
Semana 9 T9
Semana 10 T10
Semana 11 T11
Semana 12 T12