MÀSTERS OFICIALS CURS 2019-2020

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària i Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, F.P. i Ensenyament d’Idiomes,
 Oferta de màsters curs 2019-2020

Grau en Criminologia. Curs 2018-2019: primer, segon i tercer

El nou Grau consta de quatre cursos i un total de 240 crèdits ECTS, i s’ocupa de l’estudi del delicte, del delinqüent, de la víctima, i del control i reaccions socials a la delinqüència.
El centre de Balears oferirà a tots els estudiants matriculats en el Grau, independentment de l’illa de residència, classes tutories online i / o presencials per facilitar l’accés a totes aquelles persones que desitgin compatibilitzar els seus estudis oficials de Criminologia amb les seves obligacions laborals i / o familiars actuals. PLA D’ESTUDIS

Reconeixament de crèdits

UNEDasiss: Sol·licitud acreditacions estudiants sistemes educatius estrangers

Servei de la UNED dirigit a estudiants procedents de sistemes educatius internacionals que volen iniciar estudis de Grau en universitats espanyoles: UNEDasiss

Dipòsit d’exàmens convocatòries anteriors

Per poder accedir al dipòsit d’exàmens s’ha d’identificar en portal UNED. Els centres de Barbastro i Calatayud disposen de base de dades de nombrosos exàmens d’anys anteriors.

Enllaç dipòsit Barbastro     Enllaç dipòsit Calatayud

FORMACIÓ PERMANENT Curs 2018-2019

Els cursos de Formació Permanent conformen l’oferta de títols propis de la UNED, dividits en aquestes tres línies:

  • Programa de Postgrau
  • Programa de Desenvolupament Professional
  • Programes de Postgrau i Desenvolupament Professional amb Estructura Modular

Els crèdits ECTS d’alguns d’aquests cursos poden ser reconeguts fins a en un 15% pels estudis oficials de la Universitat.

PREMI DEL CONSELL SOCIAL A LES “BONES PRÀCTIQUES” POSADES EN MARXA PER UN CENTRE ASSOCIAT NACIONAL O A L’ESTRANGER

EL CENTRE ASSOCIAT DE ILLES BALEARS HA OBTINGUT EL PREMI DEL CONSELL SOCIAL DE LA UNED A LA BONA PRÀCTICA POSADA EN MARXA PER UN CENTRE ASSOCIAT: “Seguimiento proactivo de corrección de las PECs por parte del profesorado tutor.”  Presentació de la Bona pràctica 2 min

 

 

El Centre de la UNED a Balears obté el Certificat de Qualitat del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de Gestió de Centres Associats (SGICG CA), nivell Consolidació que inclou la Certificació de la seva Carta de Serveis

Al gener de 2018, en el seu nivell de consolidació, emès per la Càtedra de Qualitat UNED, Ciutat de Tudela, avalat per l’ANECA. El Comitè de Certificació ha merescut destacar nou punts forts i una àrea de millora. El Centre destaca per les seves activitats relacionades amb l’estratègia, el lideratge, la planificació, el sistema de qualitat, l’organització docent, la realització de classes tutories, l’extensió universitària i la participació d’estudiants i personal. En aquesta ocasió es Certifica el Centre i les Aules de Menorca i d’Eivissa. En l’actualitat, el Centro de Illes Balears és el segon Centre de la UNED que obté aquest Certificat de qualitat de nivell II.